Lokalplanlægger til Plan og Byg

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Der er mange, der gerne vil bygge i Vesthimmerland. Vi opruster derfor på lokalplanlægning for at kunne følge med efterspørgslen på nye lokalplaner.

Din hovedopgave bliver at udarbejde lokalplaner. Det sker i tæt samarbejde med interne og eksterne partnere – fx en virksomhed, som har et behov og en række kollegaer, som bidrager. Du bliver en del af et hold på 3 planlæggere, som hovedsageligt varetager opgaver omkring lokalplanlægningen. Vi har brug for dig med lyst til planlægning og med glæde ved at være tovholder for projekter. Du vil arbejde tæt sammen med afdelingens øvrige teams, der varetager kommuneplanlægning, energiplanlægning, byggesagsbehandling og landzonesagsbehandling.

I Vesthimmerlands Kommune har du frie og fleksible forhold. Vi forventer af dig, at du tager ansvar, for vi giver dig god plads til dette. Her er højt til loftet og plads til alle dine ideer. Der er gode muligheder for hjemmearbejde, og 4 dages arbejdsuge på vej.

Vi interesserer os mindst lige så meget for mennesker som for opgaven. Vi interesserer os for dig, hinanden og borgerne. Derfor er det vigtigt, at du interesserer dig for mennesker – for at lytte, mødes og samskabe.

En væsentlig forudsætning for at kunne bidrage til det er dine kommunikationsevner ud i samtalen og den skrevne tekst.

Din faglighed har vi brug for, når kvaliteten af ny bebyggelse og arealdisponering skal varetages i lokalplanlægningen eller ved varetagelse af eksisterende lokalplaner, hvor evnen til at foretage en helhedsvurdering af et projekt, både i forhold til det ansøgte, naboerne og området i øvrigt, prioriteres højt.

Et vigtigt arbejdsredskab bliver at oparbejde en stedsans, så du kvalificeret kan arbejde både i den historiske by, nye byområder, i erhvervsområder samt det åbne land. Vi er et lille hold, som arbejder over flere sagsområder, og du skal være indstillet på at betragte din stilling så bred som muligt. Alle opgaver er lige så meget dit ansvar, som dine kollegers, men det betyder også, at Vesthimmerlands Kommune er en arbejdsplads med mulighed for udfoldelse og udvikling.

Din profil:

Din faglige baggrund er ikke afgørende, men du kunne være arkitekt, ingeniør eller anden tilsvarende baggrund. Du skal være løsningsorienteret både i teamets fælles opgaver og over for den enkelte plansag. Du skal have lysten til at bringe din egen faglighed i spil og være forberedt på at kunne bringes i spil i andre teams og på tværs af afdelinger. Du skal være et menneske, der har lyst til at række ud til borgere og erhvervsliv - frem for at være gemt bag en skærm.

Vi forventer desuden at du:

 • Kan arbejde resultatorienteret med afsæt i systematik og proces
 • Er i stand til at bevare overblikket, også i pressede situationer.
 • Evner at danne relationer med borgere og virksomheder.
 • Bidrager positivt i teamet både fagligt og socialt.
 • Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med udarbejdelse af lokalplaner, administration af Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer samt indsigt i forvaltnings- og offentlighedsloven.
 • Er du nyuddannet, er det ikke en hindring for at søge.

Vi tilbyder spændende udfordringer på en arbejdsplads, hvor du selv har stor indflydelse på opgaveløsningen. Vi deler viden og holder os fagligt opdaterede, for derigennem at gøre hinanden til den bedste udgave af os selv. Du vil få en interessant, travl og afvekslende hverdag, hvor du vil mærke den faglige sammenhængskraft.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den relevante faglige organisation. Lønnen forhandles i henhold til Ny Løn.

Det praktiske:

 • Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2023 (eller snarest derefter)
 • Ansøgningsfristen er den 6. november 2023 kl. 8.00
 • Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer/uge.
 • Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 9. og 10. november 2023.
 • Arbejdsstedet er Administrationsbygningen i Farsø
 • Det er en forudsætning at du har kørekort til almindelig bil.
 • Ansøgning via vores digitale rekrutteringsløsning, hvor du skal søge online.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vesthimmerlands Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Team Plan og Byg, Frederik IX's Plads, 9640 Farsø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5925015

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet